Target 150

Gelukkige koeien maken betere melk! 

Een aanpak voor melkveehouders inzake dierenwelzijn en diergezondheid

De wereldbevolking groeit en de huidige problemen zoals het voeden van de wereld, voedselzekerheid en klimaatverandering zitten in de lift.

De melkveehouderij, in haar verschillende vormen wereldwijd, vormt daarop geen uitzondering. Producenten zijn daarom voortdurend op zoek naar manieren om duurzamer te produceren terwijl ze rekening houden met winstgevendheid.

Target 150 is een wereldwijde methode die de belangrijkste gezondheidsvraagstukken van de melkveehouderij aanpakt om de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties te helpen verbeteren via 4 pijlers: dierenwelzijn, reproductie, voeding en melkkwaliteit.

Gericht op de kritieke 150 dagen

Target 150 is gericht op de kritieke 150 dagen in het productiejaar van een melkkoe. Deze periode begint bij de droogstand, ongeveer 50 dagen voor het afkalven, en eindigt 100 dagen later, wanneer een nieuwe lactatie is begonnen en de koe weer gaat fokken.

Tijdens deze 150 dagen ondergaat de koe heel wat veranderingen: fysiologisch, nutritioneel en sociaal, die een bron van stress kunnen zijn die ziekte of een verminderde productiviteit veroorzaken.

De pijlers van een gezonde melkkoe

De gezondheid van melkkoeien ligt in het begrijpen en beheren van 4 belangrijke pijlers van de melkveehouderij, gaande van algemeen tot specifiek, die kunnen worden berekend aan de hand van essentiële prestatie-indicatoren.

Dierenwelzijn

Reproductie

Voeding

Kwaliteit van de melk

Dierenwelzijn

Gelukkige koeien, betere melk!

Een goed verzorgd dier zal zijn volledige potentieel kunnen bereiken! 

Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp in de maatschappij geworden. Naast de melkkoeien gezond en productief houden, zijn er verschillende definities van dierenwelzijn.

De meest erkende definitie is die van de Wereldorganisatie voor diergezondheid: een dier verkeert in een goede staat van welzijn als het (zoals blijkt uit wetenschappelijk bewijs) gezond, comfortabel, goed gevoed en veilig is, in staat om aangeboren gedrag te vertonen, en als het niet lijdt onder onaangename toestanden zoals pijn, angst en leed. 

Het begrip dierenwelzijn houdt ook rekening met een affectieve factor die te maken heeft met het kudde-instinct van koeien.

Het dierenwelzijn van melkkoeien wordt beoordeeld en kan worden verbeterd door rekening te houden met twee soorten parameters: omgevingsparameters en parameters die betrekking hebben op het dier.
Wij houden rekening met de basisbehoeften van de melkkoe: voedsel, licht, lucht, water, rust en ruimte. Maar dierenwelzijn houdt ook rekening met veterinaire preventie- en behandelingspraktijken.

Reproductie

Geen kalf, geen melk!

Een belangrijke pijler om de melkproductiecurve te optimaliseren en het aantal 'lege' dagen te verminderen

De vruchtbaarheid van een melkveestapel is een belangrijke factor in de economische prestaties van melkveebedrijven.

Er zijn 2 soorten systemen die te maken hebben met de reproductie op een bedrijf: kuddes die in blok kalven en kuddes die het hele jaar door kalven. In beide gevallen hebben vruchtbaarheidsproblemen grote gevolgen voor de totale duurzaamheid van het bedrijf, zowel wat betreft de tijd, de productie van ziekten als de rentabiliteitsindicatoren, en deze kunnen helaas lang aanhouden.

Om de reproductie op een melkveebedrijf te beoordelen, worden 2 verschillende soorten indicatoren in aanmerking genomen: indicatoren in verband met ziekten (voornamelijk infectieziekten) en prestatie-indicatoren zoals de tussenkalftijd, en deze indicatoren kunnen de cyclus van de melkkoe volgen.

Voeding

Goede voeding, betere gezondheid!

Voedingsbeheer is essentieel, vooral tijdens de overgangsperiode, om ziekten te voorkomen, de melkproductie goed op gang te brengen en de reproductie te optimaliseren

Voedingsbeheer is essentieel, vooral tijdens de overgangsperiode, om ziekten te voorkomen, de melkproductie goed op gang te brengen en de reproductie te optimaliseren

Als onderdeel van de winstgevendheid van het bedrijf kan voeding de productie, gezondheid en vruchtbaarheid van melkkoeien beïnvloeden en zo een enorme impact hebben op de productiekosten. We weten dat zuivelproductiesystemen financieel duurzaam moeten zijn, wat vaak betekent dat de formuleringsprincipes van de minst dure voeding worden toegepast.

 

Het is belangrijk na te gaan hoe goed de huidige voeding voorziet in de dagelijkse behoefte van het dier aan belangrijke voedingsstoffen, maar ook hoe de vorige voeding het metabolisme van het dier ten goede of ten kwade heeft beïnvloed.

In die zin moet worden nagegaan of aan de voedingsbehoeften is voldaan en of de voorafgaande voedingsconditionering een negatief of positief effect heeft gehad op het metabolisme, maar ook op de fysiologie en de lichaamsweefsels.

Kwaliteit van de melk

Good feeding, better health!

Nutrition management is essential, especially during the transition period, to avoid disease, to start milk production properly and to optimise reproduction.

Nutrition management is essential, especially during the transition period, to avoid disease, to start milk production properly and to optimise reproduction.

As part of the profitability of the farm, nutrition can affect production, health and fertility of dairy cows and can have a huge impact by directly affecting production costs and we know that dairy production systems must be financially sustainable, which often means using least cost diet formulation principles.

 

It is important to consider how well the current diet meets the animal's daily needs for key nutrients, but also how the previous diet has conditioned the animal's metabolism for good or bad.

In this sense, we must look at whether the nutritional needs are met and whether the prior nutritional conditioning has had a negative or positive effect on the metabolism but also on the physiology and the body tissues.

Ontdek onze oplossingen

Diaproof Pro

Voor een orale rehydratie bij het kalf, lam, geitje en het veulen

Bij diarree bij kalveren draagt ​​het aanvullend dieetvoer van DIAPROOF® PRO bij tot:
De bescherming tegen uitdroging dankzij ionen (natrium, kalium, chloride) en suikers (dextrose).
Het aanbrengen van energie: 228 kcal / drinkbeurt.
De bescherming tegen bloedacidose dankzij het aantal sterke ionen (of SID = 69 mmol / l) en de aanwezigheid van buffermiddelen, zoals bicarbonaat (42,1 mmol / l) en citraat (6,7 mmol / l).

Enerlyte Plus

Aanvullend diervoeder voor kalveren. 
Enerlyte Plus is een isotone oplossing, geschikt voor toediening bij elke vorm van diarree, ongeacht de oorzaak. 

Snel bereid, snel opgenomen, snel terug naar de gewone melk!

ENERLYTE® PLUS aanvullend dieetvoeder is oplosbaar en smakelijk:

Oplosbaar: ENERLYTE PLUS, onder de vorm van zelfbruisend oplospoeder, vergemakkelijkt de voorbereiding. De oplossing van een zakje in 2 liter lauw water lost snel en compleet op zodat mengen of roeren overbodig is.

Aangenaam: het vanillearoma vergemakkelijkt de opname zodat het kalf zelf uit de emmer gaat drinken.