Gebruiksovereenkomst

Deze website (be.virbac.com) werd opgericht om algemene informatie te verstrekken over Virbac België, de producten en diensten van dit bedrijf.

De informatie op deze site is voor gebruik door inwoners van België. Deze site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het licht van het bovenstaande is de presentatie van de producten in overeenstemming met de Belgische wetgeving, op voorwaarde dat deze producten niet mogen worden toegelaten of verschillende richtingen van het ene land naar het andere.

Door de snelle evolutie van Virbac België, haar activiteiten en producten, en hoewel Virbac België ernaar streeft om betrouwbare en actuele informatie op de site te verspreiden, is Virbac België niet verantwoordelijk voor de juistheid, de precisie, de up-to-date of volledigheid van de verstrekte informatie op de site.

Virbac België kan niet aansprakelijk worden gesteld op welke wijze dan ook, voor enige directe, indirecte of gevolgschade, of beschadigingen als gevolg van de toegang tot de site, het gebruik van de site, met inbegrip van een verslechtering of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren of de interpretatie of het onvermogen om de informatie die direct of indirect van de site te gebruiken.

Bovendien kan Virbac België in het geval van onjuistheid of gebrek aan informatie op de website niet verantwoordelijk worden gesteld en dat op enigerlei wijze. Dit geldt met name voor de verwerking van informatie en diensten van Virbac België.

Virbac België behoudt zich het recht om de inhoud van de site te wijzigen, te corrigeren of te onderbreken of geheel of een deel van de functionaliteit van de website op te schorten, tijdelijk of permanent, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden . Virbac België kan niet aansprakelijk gesteld worden, op welke wijze dan ook voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen, onderbrekingen of schorsingen.

Voor advies of meer informatie met betrekking tot producten en diensten, neem dan contact op met uw dierenarts.

Copyright © 2012, 2016 VIRBAC BELGIË - Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, video's op deze site, de presentaties en de montage, zijn het exclusieve eigendom van Virbac België, Virbac groep of hun auteurs.

Het gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van dergelijke informatie of een of meer van de onderdelen van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virbac België of van de auteurs is strikt verboden. De site is het exclusieve eigendom van Virbac België en het ongeoorloofd gebruik van deze informatie is strikt verboden.

Tenzij anders vermeld, is het downloaden van documenten alleen toegestaan ​​door Virbac België voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en kopieën die resulteren mogen niet onderworpen worden aan distributie of herdistributie, en moeten het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht van Virbac België vermelden.

Het gebruik, de reproductie en verspreiding van deze informatie voor enkele of alle onderdelen van de site voor elk ander gebruik is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Virbac België.

Met uitzondering van de beperkte toelating van voorafgaande voorwaarden, wordt de gebruiker verboden om elke wijziging, reproductie, transmissie, inhoud van de site, waaronder inbegrepen teksten, afbeeldingen, audio en video te wijzigen.

Geen van deze bepalingen gelden als zijnde onderworpen aan een licentievergoeding of ander intellectueel eigendomsrecht van Virbac België betalen.

Virbac België behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit artikel te wijzigen en bij te werken op elk moment.

Merken

Tenzij anders vermeld zijn alle namen van producten en diensten en andere merken, logo's, slogans, al of niet zichtbaar in grote letters of letters gevolgd ® afkortingen ™,  geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Virbac België, Groep Virbac of zijn onderworpen aan een vergunning voor het gebruik. Alle informatie in de breedste zin, vervat in de site zijn de exclusieve eigendom van Virbac België of de Virbac groep.

Behalve voor de beperkte toestemming die voortvloeit uit deze voorwaarden, is het gebruik van deze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken of andere gegevens strikt verboden en kan misbruik geïnterpreteerd worden als een schending van het auteursrecht, merkenrecht, en de wet bescherming van privé-eigendom, reclame, regelgeving en statuten op het gebied van communicatie.

Behalve voor de beperkte toestemming die voortvloeit uit deze voorwaarden, is er geen vergunning of enig recht van alle of een deel van de site of de onderdelen ervan te gebruiken mogelijk aan de gebruiker.

De Site kan handelsmerken of geregistreerde handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere rechten van Virbac België, Virbac Group en / of derden bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie of recht op een van deze of andere rechten worden toegekend aan de gebruiker.

Persoonlijke gegevens en andere informatie

De persoonlijke informatie die verstrekt is (zoals naam, e-mail, adres en telefoonnummer) is vertrouwelijk en voor het exclusieve gebruik van Virbac België of Virbac groep. U beschikt over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting om persoonlijke gegevens te verwijderen over u, dit kan direct worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail naar info@virbac.be en Virbac België verbindt zich ertoe om deze gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen/te corrigeren.

In het geval dat een persoon de site raadpleegt en opmerkingen, antwoorden, suggesties, of andere met betrekking tot de door Virbac België ingediende informatie heeft, wordt ervan uitgegaan dat deze informatie niet beschouwd zal worden als vertrouwelijk en Virbac België / of Virbac heeft het recht om deze inhoud te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren aan derden zonder beperking. Virbac België en / of Virbac Group zal ook het recht hebben om alle ideeën, concepten, know-how of technieken te gebruiken van voorgaande informatie, voor welk doel dan ook, inclusief de ontwikkeling, productie, product marketing of diensten die dergelijke informatie.

Links naar andere sites

De installatie van hyperlinks naar de site door andere externe websites is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Virbac België. De links "in-line" of een ander proces is ontworpen om delen van deze site in sites van derden te integreren zijn ook verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Virbac België.

Deze site bevat ook informatie van derden en links naar andere websites. Virbac België heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die blijven volledig onafhankelijk van Virbac België en Virbac België zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze informatie van derden, noch de inhoud van andere websites verbonden aan de Site door hyperlinks. Alle links met andere websites zijn onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Identificatie

Deze site is eigendom van en wordt uitgegeven door Virbac België, ingeschreven bij BE0453.392.252, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Esperantolaan 4-3001 Leuven - Tel. +32 (0) 16 38 72 60.

De directeur van de publicatie is Dirk Rubens, Managing Director van Virbac België.

Site hosting wordt verzorgd door het bedrijf Aptum France, 291 r Albert Caquot, 06560 VALBONNE. FRANKRIJK RCS 749 865 820

Tel. : +33 805 210 280.