Privacy beleid

Introductie

Virbac kan uw persoonsgegevens verwerken in de loop van haar activiteiten en met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Virbac zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, samen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we die informatie verzamelen en verwerken, met wie we deze delen in relatie tot de diensten. Wij bieden bepaalde rechten en opties die u in dit verband heeft.

Dit beleid, inzake bescherming van persoonsgegevens geeft u informatie over hoe Virbac met de verwerking van uw gegevens omgaat

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat in het bijzonder toegankelijk is op deze website, wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen in wet- en regelgeving en met eventuele wijzigingen in de organisatie van Virbac of in de verwerking die we uitvoeren. Onze website kan links bevatten naar websites / inhoud / diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Virbac. Virbac is niet verantwoordelijk voor hoe deze eigendommen werken of omgaan met uw persoonlijke gegevens, dus we raden u aan het privacybeleid en de voorwaarden die bij deze eigendommen van derden horen zorgvuldig te lezen.

Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens wordt aangevuld met:

 • specifieke informatie voor elke verwerking die we uitvoeren van uw persoonlijke gegevens, die u zo snel mogelijk ter beschikking wordt gesteld en, in het geval van directe verzameling van uw gegevens, op het moment van verzameling;
 • een cookiebeleid, dat ook op deze website toegankelijk is.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2021.

1 – Wie zijn wij?

Virbac is, als gegevensbeheerder, verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Virbac, omvat Virbac S.A. (Frans bedrijf met registratienummer 417350311) en haar dochterondernemingen / aangesloten ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Virbac” of “wij” of “onze”).

Informatie over onze dochterondernemingen vindt u hier. Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "AVG"), worden uw gegevens verwerkt door een aan Virbac gelieerde of dochteronderneming die u hebt geïnstrueerd of die diensten verleent aan u of communiceren met u en elk van deze entiteiten wordt beschouwd als een onafhankelijke gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Dit Beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens is van toepassing op al deze entiteiten.

Contactgegevens
Virbac België
Esperantolaan, 4
3001 Leuven

Telefoonnummer: 016.38.72.60
E-mailadres: info@virbac.be 
Website: be.virbac.com

2 – Wat zijn onze verplichtingen?

We doen er alles aan om het hoogst mogelijke niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens van de persoon van wie we de persoonlijke gegevens verwerken (de "betrokkene"), evenals voor alle andere persoonlijke gegevens die we verwerken.

We verbinden ons ertoe de regelgeving na te leven die van toepassing is op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren. Als zodanig verbinden we ons ertoe de volgende principes te respecteren:

 • wij verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier;
 • we verzamelen uw persoonsgegevens voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en zullen deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • we zorgen ervoor dat de verwerkte persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die worden verwerkt juist zijn en, indien nodig, up-to-date worden gehouden. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;
 • wij bewaren uw gegevens in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we verwerken persoonsgegevens op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens garandeert.

Deze verplichting komt tot uiting in het volgende:

 • we respecteren uw privacy en uw rechten;
 • we zorgen ervoor dat de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens de kern van onze zorg vormen;
 • bij elke nieuwe verwerking houden we rekening met de beginselen van gegevensbescherming;
 • we zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor doeleinden die we niet onder uw aandacht zouden hebben gebracht;
 • wij vinden dat uw gegevens niet duurzaam moeten worden bewaard;
 • we zullen uw gegevens niet delen of verkopen buiten hetgeen is beschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid;
 • we zijn toegewijd aan het beveiligen en beschermen van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor werken we alleen samen met vertrouwde partners;
 • we respecteren uw rechten als betrokkene en als persoon, en zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen, waar dit mogelijk is;
 • we sturen u alleen commerciële communicatie als u daarom hebt gevraagd, of voor het aanbieden van soortgelijke producten of diensten, als we uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in overeenstemming met Richtlijn 95/46 / EG. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en bezwaar maken tegen deze commerciële communicatie door middel van een zeer eenvoudig proces.

3 – Wat zijn de persoonlijke gegevens die we verzamelen?

Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens alle informatie zijn die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), zoals een e-mailadres, uw naam en achternaam, uw IP-adres, enz.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zowel via deze website als via andere middelen. In sommige gevallen verzamelen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks bij u. In andere gevallen worden uw persoonsgegevens door een derde partij aan ons doorgegeven.

Virbac zorgt ervoor dat het alleen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de categorieën van persoonsgegevens die we verwerken, voor elke verwerking die we van uw persoonsgegevens uitvoeren.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn bijvoorbeeld:

 • contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, burgerlijke staat, IP-adres, etc.
 • sollicitatiegegevens, zoals je cv, diploma's, werkervaringen en vaardigheden, bijvoorbeeld wanneer je solliciteert naar een baan bij Virbac of een van haar dochterondernemingen;
 • uw afbeelding, wanneer u wordt gefilmd door een van onze beveiligingscamera's die in de buurt van onze gebouwen zijn geïnstalleerd, voor veiligheidsdoeleinden;
 • uw voertuigkentekenplaat om veiligheidsredenen en met het oog op het beheren en controleren van de toegang tot de Virbac-sites en om de verkeersstroom te verbeteren;
 • informatie over uw huisdier, zoals zijn medische geschiedenis en eigendom, en informatie over zijn levensstijl, voornamelijk wanneer we verwerkingen uitvoeren in verband met wetenschappelijk onderzoek;
 • zakelijke informatie, inclusief informatie die wordt verstrekt tijdens de contractuele of klantrelatie tussen u of uw organisatie en Virbac, of anderszins vrijwillig verstrekt door u of uw organisatie;
 • professionele gegevens, zoals uw titel en vaardigheden, voor het beheer van onze leveranciers en dienstverleners;
 • financiële en betalingsgegevens, inclusief uw bankrekening en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudebestrijding, inclusief creditcard- / betaalpasnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factuurgegevens.

Dit betekent dat we op de volgende momenten persoonsgegevens verzamelen:

 • Bij het invullen van orderformulieren;
 • Bij het bezoeken van de website;
 • Bij het invullen van het contactformulier op de Virbac website;
 • Bij aanmelding voor de nieuwsbrief van Virbac;
 • Bij aanmelding voor de digitale mailing van Veterinary HPM;
 • Bij het inschrijven voor nascholing die door Virbac wordt aangeboden;
 • Bij de aanschaf van dierenpaspoorten door dierenartsen;
 • Bij het indienen van klachten over producten of diensten;
 • Via enquêtes over huidige of toekomstige services en/of producten.

Als u persoonlijke gegevens met betrekking tot andere mensen bij ons indient, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

4 – Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevensverwerkingen die door Virbac worden uitgevoerd, hebben een expliciet, legitiem en bepaald doel.

Uw gegevens worden verwerkt om u van dienst te zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • om ons bedrijf te runnen en het leveren van producten en diensten;
 • om wetenschappelijke studies te beheren waarbij u besluit uw dier te betrekken;
 • in het geval u een sollicitatie zou indienen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw sollicitatie te behandelen;
 • om onze producten en diensten die u koopt te leveren en om uw gevraagde transacties te verwerken, voltooien en uitvoeren;
 • om klantenservice te bieden en uw verzoeken of vragen te beantwoorden en om met u te communiceren;
 • om spelwedstrijden te organiseren, in welk geval wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om uw deelname aan dergelijke spellen te beheren;
 • om onze marketing- en loyaliteitsprogramma's en -campagnes af te stemmen, Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail;
 • Registreren CIBG-nummer nascholingspunten;
 • Registreren CIBG-nummer en serienummers dierenpaspoorten (wettelijke verplichting);
 • Veterinaire farmacovigilantie: opsporen, beoordelen, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen (wettelijke verplichting);
 • Verbeteren van door Virbac geleverde services en producten;
 • Voor het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie;
 • om u nieuwsbrieven, artikelen, waarschuwingen, aankondigingen, uitnodigingen en andere informatie over producten, merken, onderwerpen over diergezondheid te bezorgen;
 • als u een van onze leveranciers of dienstverleners bent of een medewerker daarvan, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het beheer van onze leveranciers en dienstverleners in overeenstemming met wet- en regelgeving;
 • voor het beheer van onze relatie met u, bijvoorbeeld wanneer u een prospect of een gebruiker van onze website bent, of we kunnen ook profiel- en gebruiksgegevens verwerken, inclusief wachtwoorden voor Virbac-websites of met wachtwoord beveiligde platforms of diensten, uw voorkeuren bij het ontvangen van marketinginformatie van ons, uw communicatievoorkeuren en informatie over hoe u onze website(s) gebruikt, inclusief de diensten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken en informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs). Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies of vergelijkbare technologie.

Informatie over andere mensen: Als u ons informatie verstrekt over een andere persoon dan uzelf, bijvoorbeeld uw werknemers, tegenpartijen, uw adviseurs of uw leveranciers, moet u ervoor zorgen dat zij begrijpen hoe hun informatie zal worden gebruikt en dat zij hun informatie hebben verstrekt. toestemming voor u om het aan ons bekend te maken en voor u om ons, en onze uitbestede dienstverleners, het te laten gebruiken.

Het doel van de verwerking wordt u geval per geval meegedeeld, voor elke verwerking die we van uw gegevens uitvoeren.

5 – Hoe zorgen we ervoor dat de verwerkingen die we uitvoeren rechtmatig zijn?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen we er altijd voor dat de verwerking is gebaseerd op een "rechtmatige basis" (d.w.z. de verwerking vindt plaats voor de uitvoering van een contract, of we hebben uw toestemming, enz.). Het hebben van een wettelijke basis betekent dat de verwerking binnen de strikte eisen van de AVG blijft en daarom als rechtmatig wordt beschouwd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de volgende wettelijke basis:

 • Wanneer u een contract met ons aangaat en de uitvoering van dit contract vereist dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, is onze wettelijke basis de uitvoering van dit contract. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een van onze producten koopt en wij uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het beheer van de reservering, levering en / of betaling.
 • Wanneer een verwerking noodzakelijk is om, op uw verzoek, stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, onze wettelijke basis voor deze verwerking, is het het nemen van de genoemde stappen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een sollicitatie indient, waarbij wij uw cv moeten bestuderen om een ​​beslissing te nemen over uw sollicitatie.
 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor een of meer specifieke doeleinden, wordt onze verwerking gerechtvaardigd door uw toestemming. Dit kan het geval zijn wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer we de toestemming gebruiken als wettelijke basis voor onze verwerking, staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd (behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder als u een kind bent ), onze wettelijke basis zijn deze legitieme belangen. Zo kan de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden beschouwd als uitgevoerd voor een gerechtvaardigd belang, hoewel het bij direct marketing ook nodig kan zijn om uw toestemming te vragen, afhankelijk van de omstandigheden.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken in overeenstemming met elke andere rechtsgrond die wordt vermeld in de toepasselijke wet- of regelgeving. Voor meer informatie over dit onderwerp, nodigen we u uit om artikel 6.1 van de AVG te raadplegen, waarin alle mogelijke wettelijke grondslagen worden vermeld.

De rechtmatige basis wordt u per geval meegedeeld, voor elke verwerking die we van uw gegevens uitvoeren.

6 - Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Virbac bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarom hangt de bewaartermijn van persoonsgegevens af van het doel van elke verwerking.

Om de bewaartermijn van uw gegevens te bepalen, gebruiken we ook de volgende criteria:

 • als er cookies worden gebruikt, bepalen we de levensduur van de cookies volgens de limieten die zijn vastgesteld door de nationale bevoegde toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer we bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen en om ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen, bewaren we uw gegevens gedurende de periode die, indien van toepassing, in de wettelijke referentietekst wordt vermeld (bijvoorbeeld: statuut verjaringstermijn of wettelijke bewaartermijn voor gegevens).

We zullen de bewaartermijn van geval tot geval aan u ter beschikking stellen.

7 – Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

De bevoegde personen die voor Virbac werken, en in sommige gevallen haar dochterondernemingen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat deze groepen mensen zo klein mogelijk blijven en om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Andere externe ontvangers, zoals onze vertrouwde serviceproviders, die ons bedrijf ondersteunen, kunnen de gegevens ook ontvangen, afhankelijk van de verwerking. We gebruiken vertrouwde serviceproviders om namens ons een reeks bewerkingen uit te voeren.

In dat opzicht verstrekken we onze vertrouwde serviceproviders alleen de informatie die ze nodig hebben om de service uit te voeren en vragen we hen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. We doen altijd ons best om ervoor te zorgen dat al deze vertrouwde serviceproviders waarmee we samenwerken de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens bewaren. We zorgen er ook voor dat, wanneer onze relatie met een vertrouwde serviceprovider eindigt, deze serviceprovider uw gegevens onverwijld verwijdert.

We selecteren onze vertrouwde dienstverleners met de grootste zorg en zorgen ervoor dat ze voldoende garanties bieden, in het bijzonder op het gebied van vakkennis, betrouwbaarheid en middelen, om technische en organisatorische maatregelen te implementeren die voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ook voor de veiligheid van de verwerking. In dat opzicht zorgen we ervoor dat onze vertrouwde serviceproviders de persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze gedocumenteerde instructies. We zorgen er ook voor dat hun personeel zich tot geheimhouding heeft verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht heeft.

We kunnen onze vertrouwde dienstverleners vragen om diensten te verlenen die de verwerking van uw persoonsgegevens nodig hebben, bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • de hosting van onze website;
 • de opslag van onze gegevens;
 • het onderhoud van onze apparaten / software;
 • het gebruik van applicaties en samenwerkingstools die ter beschikking worden gesteld van onze medewerkers.

Voor elke verwerking die we van uw persoonsgegevens uitvoeren, zullen we u informeren over de identiteit of de rol van onze vertrouwde dienstverleners.

We kunnen ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiks- / verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die u hebt geaccepteerd af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, veiligheid of eigendom van Virbac, haar klanten of medewerkers te beschermen.

We kunnen uw informatie bijvoorbeeld ook als volgt met anderen delen:

 • Wetshandhavingsinstanties en onze toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten in overeenstemming met wettelijke vereisten of goede praktijken;
 • Passende partijen bij calamiteiten: in het bijzonder ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en organisaties;
 • uw bedrijf of organisatie een zakelijke relatie met ons aangaat;
 • Screeningsdienstverleners: zodat we kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het voorkomen of beschermen van criminaliteit (inclusief maar niet beperkt tot corruptie en dergelijke),
  anti-witwaspraktijken, sanctiescreening en andere vereiste controles, waaronder die met betrekking tot klokkenluiderswaarschuwingen overeenkomstig artikel 17 van de Franse wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016, bekend als de “Sapin 2-wet”;
 • Advertentienetwerken en analytische dienstverleners om advertenties op onze website, apps en andere socialemediatools te ondersteunen en weer te geven;
 • derden in het kader van de overname of overdracht van een deel van ons bedrijf of in verband met de bedrijfsreorganisatie;
 • Andere afgevaardigden: waar uw naam zal verschijnen op de deelnemerslijst voor evenementen waarvan u ons heeft verteld dat u van plan bent aanwezig te zijn.

8 – Waar bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER) door Virbac, haar dochterondernemingen en haar vertrouwde dienstverleners. Afhankelijk van de verwerking kunnen uw gegevens echter ook worden overgedragen in een land buiten de EER, aan onze vertrouwde dienstverleners en / of dochterondernemingen.

Bij het overdragen van gegevens buiten de EER zorgen wij ervoor dat de gegevens op een beveiligde manier en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving worden overgedragen. Wanneer het land waarnaar de gegevens worden overgedragen geen bescherming heeft die vergelijkbaar is met die van de EU, gebruiken we "passende of geschikte waarborgen".

Die passende of geschikte waarborgen zijn een manier om het gebrek aan gegevensbescherming te compenseren. Dergelijke passende waarborgen kunnen bestaan ​​uit het gebruik van bindende bedrijfsregels, door de Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, door een toezichthoudende autoriteit vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of door een toezichthoudende autoriteit goedgekeurde contractuele bepalingen.

In alle gevallen is het een kwestie van het sluiten van een contract met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt, om te zorgen voor naleving van de gegevensbeschermingsvereisten en uw rechten als betrokkenen die geschikt zijn voor verwerking binnen de Unie, inclusief de beschikbaarheid van afdwingbare rechten van betrokkenen. en van doeltreffende rechtsmiddelen, onder meer om effectief administratief of gerechtelijk verhaal te verkrijgen en om schadevergoeding te eisen, in de Unie of in een derde land. Ze hebben met name betrekking op de naleving van de algemene beginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

Bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan entiteiten in de Verenigde Staten van Amerika, kunnen we ook gebruik maken van het "Privacy Shield", een zelfcertificeringsmechanisme voor bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en dat door de Europese Commissie is erkend als een een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens die door een Europese entiteit worden overgedragen aan bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd. Dit mechanisme wordt daarom geacht juridische garanties te bieden voor dergelijke gegevensoverdrachten.

Waar van toepassing en geval per geval, zullen wij u informeren over onze intentie om persoonsgegevens door te geven aan een derde land, het bestaan ​​of ontbreken van een adequaatheidsbesluit van de Commissie en, indien van toepassing, de verwijzing naar de passende waarborgen en de wijze waarop een kopie ervan kan worden verkregen of waar ze beschikbaar zijn gesteld.

9 – Wat zijn uw rechten als betrokkene en hoe kunt u deze uitoefenen?

Waar de gegevensbeschermingswetgeving of -regelgeving hierin voorziet, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze EU-filialen of filialen in andere rechtsgebieden waar vergelijkbare regels van toepassing zijn, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw informatie. De beschikbaarheid van deze rechten en de manieren waarop u ze kunt gebruiken, worden hieronder nader toegelicht. Sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden.

Afhankelijk van de verwerking heeft u:

 • het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt (recht op inzage). Als dat het geval is, kunt u toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens en informatie krijgen zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonlijke gegevens, enz.
 • het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen (recht op rectificatie);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, mits een van de gronden die dit recht rechtvaardigen van toepassing is (recht op verwijdering);
 • het recht op beperking van de verwerking, wanneer een van de gronden die dit recht rechtvaardigen van toepassing is (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om die gegevens zonder belemmering van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • het recht van bezwaar, wat inhoudt dat u ons bijvoorbeeld kunt verbieden uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden;
 • het recht om de richtlijnen te bepalen voor de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Over direct marketing: zoals hierboven aangegeven, hebt u het recht om bezwaar te maken en kunt u zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van direct marketing van ons. Op basis van uw toestemming ("opt-in") of gerechtvaardigd belang of contractuele basis, kunnen we de informatie die u ons geeft op onze website of andere middelen gebruiken voor directmarketingdoeleinden om e-mails, nieuwsbrieven en andere berichten te verstrekken om u op de hoogte te houden van zaken. ontwikkelingen, marktinzichten en van onze diensten inclusief evenementen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Om uw recht om u af te melden voor het ontvangen van direct marketing uit te oefenen, kunt u klikken op de link "uitschrijven" aan het einde van elke marketing-e-mail die we u sturen, of contact opnemen door middel van een e-mail te sturen naar mailing@virbac.nl.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of bespreken, neem dan contact op met het relevante contactadres van de entiteit zoals vermeld in dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

Om uw verzoek naar tevredenheid te verwerken, moet u uw identiteit op alle mogelijke manieren rechtvaardigen. Bij twijfel van onze kant kunnen we aanvullende informatie vragen, in het bijzonder de toezending van een door u ondertekende kopie van uw identiteitskaart.

We zullen ons best doen om naar tevredenheid op uw verzoeken te reageren. In elk geval zullen we u binnen een maand antwoorden, hoewel onze reactietijd met twee maanden kan worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.

Als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat ons antwoord niet bevredigend is, informeren wij u dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, waar wij zijn gebaseerd, of waar een vermeende inbreuk op de gegevensbeschermingswet heeft plaatsgevonden. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

10 – Welke informatie verstrekken we u?

Elke keer dat Virbac een verwerking uitvoert met betrekking tot uw persoonsgegevens, zal Virbac u informeren over deze verwerking door u:

 • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (d.w.z. de entiteit die de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt) en, indien van toepassing, van de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke;
 • de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming;
 • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens bedoeld zijn en de wettelijke basis voor de verwerking;
 • indien van toepassing, de gerechtvaardigde belangen die door Virbac of door een derde worden nagestreefd;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;
 • indien van toepassing, het feit dat Virbac voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie en het al dan niet bestaan ​​van een adequaatheidsbesluit van de Commissie, of, indien van toepassing, een verwijzing naar de gepaste of geschikte waarborgen en de middelen waarmee om een ​​kopie ervan te verkrijgen of waar ze beschikbaar zijn gesteld.
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, of indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen;
 • het bestaan ​​van het recht om Virbac te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking die op u betrekking hebben of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • indien van toepassing, het bestaan ​​van het recht om toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking;
 • het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan, en of u verplicht bent om de persoonlijke gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van dergelijke gegevens;
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u;
 • indien de gegevens niet rechtstreeks van u zijn verkregen, de categorie van de persoonsgegevens in kwestie, de bron waaruit de persoonsgegevens afkomstig zijn, en indien van toepassing, of deze afkomstig waren uit openbaar toegankelijke bronnen.

Deze informatie wordt u zo snel mogelijk ter beschikking gesteld, en in het geval van directe verzameling van uw gegevens, op het moment van verzameling.

11 – Hoe wordt de beveiliging geregeld?

Virbac hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt hiervoor alle redelijke voorzorgen. We eisen dat onze partners die uw gegevens namens ons beheren, hetzelfde doen.

We doen constant ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Na ontvangst van uw gegevens passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen (zowel technisch als organisatorisch) toe om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Aangezien de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig is, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen. Daarom is elke overdracht op eigen risico.

12 – Cookies

We gebruiken cookies die uw browser identificeren. Ze verzamelen en slaan informatie op wanneer u onze website bezoekt over hoe u deze gebruikt, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website vast te leggen, en om u een betere service en ervaring te bieden tijdens het browsen en voor analyses.

De persoonlijke gegevens die we via deze technologieën verzamelen, worden ook gebruikt om uw sessie te beheren.

Zoals vermeld in deel 5 van dit privacybeleid, bepalen we de levensduur van de cookies volgens de limieten die zijn vastgesteld door de nationale bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken, zie ons cookiebeleid.

13 – Links naar websites van derden

Onze website, nieuwsbrieven, e-mailupdates en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. De persoonlijke gegevens die u via deze websites verstrekt, vallen niet onder ons privacybeleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de verwerking van uw persoonlijke gegevens door dergelijke websites is niet onze verantwoordelijkheid.

14 – Kinderen

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken behalve voor speciale training of voor beveiligingstoegang met de specifieke schriftelijke ouderlijke toestemming.

15 – Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Als we iets belangrijks veranderen aan dit beleid ter bescherming van persoonlijke gegevens (de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken of waarom), zullen we die wijzigingen bovenaan de kennisgeving markeren en een prominente link ernaar geven gedurende een redelijke tijd na de verandering.

Laatst bijgewerkt: 01-03-2021