VACCINATIE

Rundvee beschermen

Voorkomen om te beschermen

Door op rundveeziektes te anticiperen en te voorkomen, dragen we bij tot het dierenwelzijn en een duurzame veehouderij.
Zorg dragen voor dieren draait om het minimaliseren van risico's en overlijdens, alsook het anticiperen op vermijdbaar lijden, besmetting en verspreiding van ziekten. Tegenwoordig is vaccinatie het beste middel om vee te beschermen.

Besmettelijke ziekten bestrijden

Infectieziekten zijn te wijten aan pathogene micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten of schimmels) die zich verspreiden via omgevingsfactoren of via overdracht van het ene individu op het andere.

Het immuunsysteem stimuleren

Onder immuniteit vallen alle lichaamsreacties die tot doel hebben het organisme te beschermen tegen agressoren van buitenaf. Er vallen 2 verschillende types immuniteit te onderscheiden:
Aangeboren immuniteit

Aangeboren immuniteit is een verdedigingsmechanisme dat vanaf de geboorte aanwezig is. Het wordt op natuurlijke wijze overgedragen van koe op kalf via de navelstreng, de placenta en het vruchtwater, en na het kalven via de biestmelk.

Dankzij de mogelijkheid tot herkenning zal dit type het dier verdedigen tegen een beperkt aantal herkende ziekteverwekkers.

Adaptieve immuniteit

Wanneer een ziekteverwekker onbekend is, komt de adaptieve immuniteit in actie.

Dit type immuniteit zal in aanraking komen met onbekende agressoren, zijn verdediging hieraan aanpassen en deze in het geheugen opslaan om het organisme later opnieuw te kunnen beschermen als het weer in aanraking komt met diezelfde agressor.

Bij het immuniteitsmechanisme zijn vele factoren betrokken. Om het zo eenvoudig mogelijk te stellen, kunnen we onze aandacht toespitsen op 2 stoffen die ons helpen het principe van vaccinatie te begrijpen.

Een ziekteverwekker wordt gekenmerkt door een stof die eromheen zit, de antigenen. Wanneer de ziekteverwekkende actieve stof in een organisme terechtkomt, wordt het herkend dankzij de antigenen die het bij zich draagt. 

Door het antigeen (en dus de betrokken ziekteverwekker) te herkennen, mobiliseert het lichaam de antilichamen (die een klein onderdeel vormen van de afweer, geproduceerd door de witte bloedcellen) - die de bijzonderheid hebben specifiek te zijn voor elk antigeen - om zo de ziekteverwekkers aan te vallen en te neutraliseren.

Hoe verloopt een vaccinatie?

Een vaccin bevat een verzwakte of inactieve versie van de ziekte die een immuunrespons bij het dier opwekt.

Het zal de ziekte niet uitlokken, maar het is voldoende om het immuunsysteem aan te zetten tot een normale reactie, d.w.z. tot de productie van specifieke antilichamen. Dankzij het geheugen van het immuunsysteem wordt het lichaam getraind om de ziekte te bestrijden en dus snel te reageren bij een toekomstige blootstelling.

Om dit geheugen op lange termijn te behouden, zijn soms boosterdoses nodig.

Kalveren

Neonatale kalverdiarree (dankzij de vaccinatie van de koe enkele weken voor het kalven)...

Vee

Miltvuur, mastitis...

Beide

Enterotoxaemia, necrotiserende hepatitis, kwaadaardig oedeem, tetanus, boutvuur, leptospirose, voortplantingsziekten: herpesvirus/IBR/BVD, ademhalingsziekten: BRSV/longontsteking, clostridium, pasteurellose, hondsdolheid,...

ONTDEK ONZE VACCINS

Diaproof Pro

Voor een orale rehydratie bij het kalf, lam, geitje en het veulen

Bij diarree bij kalveren draagt ​​het aanvullend dieetvoer van DIAPROOF® PRO bij tot:
De bescherming tegen uitdroging dankzij ionen (natrium, kalium, chloride) en suikers (dextrose).
Het aanbrengen van energie: 228 kcal / drinkbeurt.
De bescherming tegen bloedacidose dankzij het aantal sterke ionen (of SID = 69 mmol / l) en de aanwezigheid van buffermiddelen, zoals bicarbonaat (42,1 mmol / l) en citraat (6,7 mmol / l).

Enerlyte Plus

Aanvullend diervoeder voor kalveren. 
Enerlyte Plus is een isotone oplossing, geschikt voor toediening bij elke vorm van diarree, ongeacht de oorzaak. 

Snel bereid, snel opgenomen, snel terug naar de gewone melk!

ENERLYTE® PLUS aanvullend dieetvoeder is oplosbaar en smakelijk:

Oplosbaar: ENERLYTE PLUS, onder de vorm van zelfbruisend oplospoeder, vergemakkelijkt de voorbereiding. De oplossing van een zakje in 2 liter lauw water lost snel en compleet op zodat mengen of roeren overbodig is.

Aangenaam: het vanillearoma vergemakkelijkt de opname zodat het kalf zelf uit de emmer gaat drinken.

Geef vaccinaties een boost met sporen-mineralen!

Sporenmineralen zijn essentieel voor de goede werking van het immuunsysteem. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en het geheugen van de immuniteit.

Opdat de vaccinatie optimaal kan werken, dient het vee een voldoende hoog gehalte aan sporenmineralen te hebben. De combinatie van vaccinatie en toegevoegde sporenelementen helpt de immuunrespons te versnellen en te versterken.

De gezondheid van dieren waarborgen om mensen te beschermen

Het welzijn en de gezondheid van dieren worden beïnvloed door tal van factoren en zullen op hun beurt ook ons hele ecosysteem beïnvloeden.

Door dieren te beschermen en ziekten te voorkomen, zorgen we er niet enkel voor dat ze weerbaarder worden, maar garanderen we ook onze eigen veiligheid én dragen we bij aan een duurzamere planeet.

Vaccinatie helpt ook de medicinale ‘basisuitrusting’ van dierenartsen te beschermen, en dan met name onze antibiotica die doeltreffend moeten kunnen werken wanneer een dier ziek is. Het draagt niet alleen bij tot een rationeel gebruik van diergeneesmiddelen, maar ook tot het welzijn van dieren.