VIRBAC EN RUNDVEE

Op weg naar een duurzamere
veehouderij

De gezondheid en het welzijn van dieren behouden zonder de huidige uitdagingen uit het oog te verliezen

Bij Virbac werken we samen met veehouders en dierenartsen om bedrijfsprestaties te optimaliseren en tegelijk het delicaat evenwicht tussen mens, dier en milieu te respecteren. Onze aanpak is aangepast aan de behoeften en beperkingen van verschillende soorten vee wereldwijd en is gebaseerd op :

 • vaccinatie en micronutritie om de weerstand en het herstelvermogen van dieren te verhogen
 • verstandig gebruik en alternatieven voor antibiotica
 • protocollen voor kuddebeheer, diensten om hun gezondheid op te volgen, prestaties en traceerbaarheid.

SAMEN DE GEZONDHEID VAN RUNDVEE VORMGEVEN

Wij erkennen dat de rundveehouderij een sterke en essentiële plaats inneemt in de duurzame landbouw en net daarom willen wij transversale oplossingen aanbieden om deze sector te ondersteunen. Onze missie bestaat erin zorg te dragen voor het vee en de betrokkenen in de sector door kwalitatieve, praktische en economische oplossingen aan te bieden die kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën.

Vaccinatie

Verstandig gebruik van antibiotica

Oplossingen voor de verzorging van kalveren

Target 150

Vaccinatie

Om het vee te beschermen moeten we anticiperen op de eventuele gezondheidsrisico's. Vaccinaties helpen infectieziekten te bestrijden en stimuleren het immuunsysteem door een verlaging van:

 • het risico op de ontwikkeling van ziektes
 • het daaropvolgende lijden
 • de besmettingsgraad van andere dieren, soms zelfs mensen
 • economische verliezen in verband met ziektes.

Verstandig gebruik van antibiotica

Nu er volop protocollen voor het verstandig gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde worden ontwikkeld, nemen ook wij actief deel aan de wereldwijde uitdaging van antibioticaresistentie door de voorkeur te geven aan:

 • het gebruik van individuele behandelingen om zieke dieren te behandelen
 • diagnostische tests om de juiste behandeling te vinden
 • preventieve protocollen om het gebruik van antibiotica te vervangen.

Oplossingen voor de verzorging van kalveren

Om de belangrijkste ziektes in de veefokkerij tegen te gaan, en dan in het bijzonder ademhalingsziekten en neonatale diarree, stellen wij een globaal beheer van de gezondheid van kalveren voor. Hieronder vallen:

 • diagnostische tests
 • preventie (antiparasitaire middelen, vaccins)
 • en verzorging (rehydratie, antibiotica...).

Target 150

Omdat gezonde koeien kwalitatief hoogstaande melk produceren, is hun gezondheid en welzijn onze prioriteit. Met ons Target 150™-programma willen we geïntegreerde oplossingen en protocollen aanbieden die bijdragen aan een kwalitatief betere, duurzame melkproductie. Het baseert zich op 4 fundamentele pijlers:

 • dierenwelzijn
 • voeding
 • voortplanting
 • melkkwaliteit.

Bereken de kosten voor uw bedrijf wanneer vee wordt getroffen door diarree

Kalverdiarree is een belangrijke ziekte in de rundveehouderij, die tot aanzienlijke economische verliezen kan leiden.

Door rekening te houden met factoren zoals het percentage getroffen kalveren, kan deze simulator voor de melk- en rundveehouderij de economische impact van deze ziekten op uw bedrijf berekenen.

Onze artikels lezen

Hoe bestrijd je vliegen in de veeteelt?

Maar waar komen al deze vliegen vandaan in de lente?

Maag- en darmwormen bij runderen:

 hoe de parasietenbestrijding het beste toepassen?

Inleiding

Ziekteverwekkers

IN DE KIJKER

Diaproof Pro

Voor een orale rehydratie bij het kalf, lam, geitje en het veulen

Bij diarree bij kalveren draagt ​​het aanvullend dieetvoer van DIAPROOF® PRO bij tot:
De bescherming tegen uitdroging dankzij ionen (natrium, kalium, chloride) en suikers (dextrose).
Het aanbrengen van energie: 228 kcal / drinkbeurt.
De bescherming tegen bloedacidose dankzij het aantal sterke ionen (of SID = 69 mmol / l) en de aanwezigheid van buffermiddelen, zoals bicarbonaat (42,1 mmol / l) en citraat (6,7 mmol / l).

Enerlyte Plus

Aanvullend diervoeder voor kalveren. 
Enerlyte Plus is een isotone oplossing, geschikt voor toediening bij elke vorm van diarree, ongeacht de oorzaak. 

Snel bereid, snel opgenomen, snel terug naar de gewone melk!

ENERLYTE® PLUS aanvullend dieetvoeder is oplosbaar en smakelijk:

Oplosbaar: ENERLYTE PLUS, onder de vorm van zelfbruisend oplospoeder, vergemakkelijkt de voorbereiding. De oplossing van een zakje in 2 liter lauw water lost snel en compleet op zodat mengen of roeren overbodig is.

Aangenaam: het vanillearoma vergemakkelijkt de opname zodat het kalf zelf uit de emmer gaat drinken.

Nood aan meer informatie?

Contactformulier