Ziekten

Score5 (1 Stemmen)

Runderparasieten: wat zijn de eigenschappen van externe en interne parasieten?

Wat is een parasiet?

Een parasiet is een organisme dat leeft op (ectoparasiet) of in (endoparasiet) een ander organisme, genaamd de gastheer, ten koste waarvan het zich voedt. Parasitosis veroorzaakt door deze parasieten zijn synoniem voor inkomensverlies voor de boer, vanwege de fysiologische storingen die ze veroorzaken.

Extern parasitisme

De belangrijkste ecto-parasieten die bij runderen worden aangetroffen zijn vliegen, luizen, schurft en teken.

Vliegen: goed bekend bij fokkers, alleen een grondige hygiëne kan infestaties in de zomer beperken.

Luizen: we onderscheiden bijtluizen en steekluizen. Luizen veroorzaken dermatitis, meestal in de winter.

Schurft: Schurft: ontstaat door mijten Men onderscheidt Psoroptische, sarcoptische en chorioptische schurft bij rundvee.

Teken: zijn vectoren van ernstige ziekten.

Intern parasitisme

Grazend vee wordt aangetast door de 4 belangrijkste parasieten:

- De maag-darmwormen (Trichostrongyliden), oa parasieten van de lebmaag, die bij rundvee aanzienlijke groeivertragingen veroorzaken. Ze zijn aanwezig bij alle runderen die toegang hebben tot grasland. De besmetting begint altijd met de inname lentegras besmet met  infectieuze larven die de winteromstandigheden hebben weerstaan. Deze migreren vervolgens naar de doelorganen waar ze evolueren naar het volwassen stadium. Ze leggen eieren die worden uitgescheiden in de mest en het voedsel besmetten.

- De longwormen Dictyocaulus viviparus is een soort die voornamelijk leeft in de luchtwegen van runderen. Deze wormen, die 3-8 cm lang zijn, veroorzaken aanzienlijke schade aan het longweefsel en belemmeren de luchtwegen. De eerste waargenomen symptomen zijn dus ademhalingsstoornissen en hoesten, vandaar de naam "zomerhoest" die aan deze parasitosis wordt gegeven, omdat het klassiek voorkomt wanneer de dieren gedurende 2 tot 3 maanden op de weide staan. Vandaag de dag is dat niet meer zo vermits de gevallen het hele jaar door verschijnen.

- De grote leverbot (Fasciola hepatica). Het betreft runderen die toegang hebben tot natte weiden, aangezien de cyclus van de parasiet een kleine waterslak omvat, de leverbotslak. De aanwezigheid van deze parasiet in de lever veroorzaakt aanzienlijke metabole stoornissen.


- Het paramphistose. De paramfistomidae, waarvan de larven aanwezig zijn in de vochtige streken, zoals in het geval van de grote leverbot, zullen zich implanteren op de penswand.

In het geval van maagdarmwormen ontstaat immuniteit bij volwassen dieren, op voorwaarde dat het dier tijdens zijn jonge jaren contact heeft gehad met deze wormen en zo een immuniteit heeft kunnen opbouwen. Daarentegen immuniseren de dieren zich weinig tegen longwormen en niet de grote leverbot en paramphistomen.

Aanvullende producten