Bereken alle voordelen van vaccinatie tegen neonatale kalverdiarree (NCD)

Kalveren zijn de toekomst van het bedrijf. Een van de grootste bedreigingen voor kalveren op jonge leeftijd is neonatale kalverdiarree (NCD). NCD kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de kalveren als de veehouders.

Probeer onze berekentool om de impact van NCD op uw bedrijf te zien.

 

Uw kudde

Meer informatie

Financieel

Dierenwelzijn

Tijd

Antibiotica

Financieel

De kosten verlagen, vooral de verborgen kosten

Neonatale kalverdiarree heeft een financiële impact op de winstgevendheid van de bedrijven.

Gezondheid is winstgevender dan ziekte.

Door preventieve maatregelen zoals vaccinatie kunt u de kosten van NCD verminderen, vooral de verborgen kosten, aangezien NCD een impact kan hebben op de toekomstige productie van zieke kalveren (bijv. gevolgen voor groei, reproductie, melkproductie ...) 2,3,4 naast alle kosten voort de behandeling van zieke kalveren.

Dierenwelzijn

Vermijd pijn en stress.

Neonatale kalverdiarree wordt in verband gebracht met veel welzijnsproblemen bij kalveren, zoals ataxie, uitdroging door vochtverlies en zwakte5. Ernstige uitdroging kan ook tot de dood leiden. Kalveren met een voorgeschiedenis van NCD kunnen ook vatbaarder zijn voor andere ziekten6.

Door preventieve maatregelen zoals vaccinatie worden kalveren behoed voor mogelijk pijnlijke spijsverteringsproblemen en de gevolgen als gevolg van NCD, en voor stress die in deze situaties kan ontstaan.

Tijd

Bespaar tijd

100 afkalvingen? U kunt meer dan 20 uur werk besparen*.

In het geval van neonatale kalverdiarree (NCD) vormt een ziek kalf niet alleen tijdverlies door de toediening van behandelingen (antibiotica, vloeistoffen...), maar ook door de tijd die wordt besteed aan de diagnose, reiniging, verzorging, enz. Door preventieve maatregelen zoals vaccinatie, kan tijd worden bespaard en besteed aan andere activiteiten, die mogelijk rendabeler zijn voor het bedrijf en voor u.

*geschatte behandelingstijd per dag per ziek kalf: 20 min voor melkkoeien / 40 min voor vleeskoeien

Antibiotica

Antibiotica blijven een van de belangrijkste behandelingen voor neonatale kalverdiarree (NCD), ook al is de oorzaak van de NCD geen bacterie8. Willekeurig gebruik van antibiotica, vooral langs orale weg, verhoogt het risico op de ontwikkeling van resistentie tegen antimicrobiële stoffen en verzwakt het immuunsysteem van de gastheer, waardoor het risico op opportunistische pathogenen toeneemt 9. Een verantwoord gebruik van antibiotica is tegenwoordig cruciaal en moet voldoen aan de regels "zo weinig mogelijk, zo veel als nodig".

Door preventieve maatregelen zoals vaccinatie kunnen minder antibiotica en chemicaliën gebruikt worden, waardoor onder andere het risico op resistentieontwikkeling wordt voorkomen.

Referenties

1. Žuffa, T., Durel, L., Hraška, V., Svitacová, D., Reyneke, R., & Štastný, P. (2019). Immune Response and Efficacy of a New Calf Scour Vaccine Injected Once during the last Trimester of Gestation. Concept in Dairy and Veterinary Science, 2(5), 266–271. https://lupinepublishers.com/dairy-veterinary-science-jounal/pdf/CDVS.MS.ID.000153.pdf

2. Svensson, C. and Hultgren, J. (2008). Associations Between Housing, Management, and Morbidity During Rearing and Subsequent First-Lactation Milk Production of Dairy Cows in Southwest Sweden J. Dairy Sci. 91, 1510–1518. https://doi.org/10.3168/jds.2007-0235

3. Abuelo, A., Cullens, F., Brester, J.L. (2021) Effect of preweaning disease on the reproductive performance and first-lactation milk production of heifers in a large dairy herd J. Dairy Sci. 104(6):7008-7017. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19791

4. Aghakeshmiri, F., Azizzadeh, M., Farzaneh, N., & Gorjidooz, M. (2017). Effects of neonatal diarrhea and other conditions on subsequent productive and reproductive performance of heifer calves. Veterinary Research Communications, 41(2), 107–112. https://doi.org/10.1007/s11259-017-9678-9

5. Meganck, V., Hoflack, G., & Opsomer, G. (2014). Advances in prevention and therapy of neonatal dairy calf diarrhoea: a systematical review with emphasis on colostrum management and fluid therapy. Acta Veterinaria Scandinavica, 56, 75. https://doi.org/10.1186/s13028-014-0075-x

6. Cho, Y., Kyoung-Jin, Y. (2014) An overview of calf diarrhea - infectious etiology, diagnosis, and intervention. J. Vet. Sci., 15(1), 1-17 http://dx.doi.org/10.4142/jvs.2014.15.1.1

7. Lacreusette, M., Chrétiennot, C.E., Geollot, S., Sanne, E., (2019) Identification et levée des freins à la vaccination contre les agents d’entérites néonatales. Numéro spéciale Bulletin des GTV Gestion du jeune âge : éviter le retard au démarrage

8. Palczynski, L., Bleach, E., Brennan, M. and Robinson, P. (2021) Stakeholder Perceptions of Disease Management for Dairy Calves: “It’s Just Little Things That Make Such a Big Difference”. Animals, 11, 2829. https://doi.org/10.3390/ani11102829

9. Bartels, C., Holzhauer, M., Jorritsma R., Swart, W., Lam T. (2010) Prevalence, prediction and risk factors of enteropathogens in normal and non-normal faeces of young Dutch dairy calves. Preventive Veterinary Medicine 93 ; 162–169. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2009.09.020