Ziekten

Score5 (1 Stemmen)

Diarree bij het kalf: de oorzaken van deze ziekte kennen

Meerdere oorzaken

Bij runderen, kan neonatale diarree ernstige economische verliezen veroorzaken als gevolg van de hoge sterfte, kosten voor behandeling en mogelijke groeivertraging die hiermee gepaard gaan.

Verschillende infectueuze organismen zijn verantwoordelijk voor diarree en kunnen naast elkaar bestaan ​​of opeenvolgend voorkomen bij eenzelfde kalf, waardoor hun nauwkeurige identificatie bemoeilijkt wordt.

Bacteriën: het is voornamelijk Escherichia coli, maar men kan ook Salmonella, Clostridium, Yersinia en Campylobacter-bacteriën vinden.

Virussen: verantwoordelijk zijn voornamelijk rota-, corona- en BVD-virus. Togovirussen en calicivirussen worden ook soms geïsoleerd.

Parasieten zoals Cryptosporidium parvum, Eimeria sp., Giardia spp., Strongyloides sp. Cryptosporidia zijn de meest voorkomende parasieten.

Aan deze infectieuze oorzaken kunnen we voedseloorzaken toevoegen, door melk met een te hoog vetgehalte, een te lage temperatuur, alsook te grote volumes om te drinken. Voedseldiarree  is wit van kleur en heeft een gipsachtige textuur. Het kalf is weinig of niet gedehydrateerd, maar door de verzwakking van het kalf, kan de groei van besmettelijke of parasitaire diarree vergemakkelijkt worden.

Preventieve maatregelen

Het voorkomen van enteritis bij jonge kalveren is het gevolg van een combinatie van risicofactoren. Preventie vereist daarom de controle over deze factoren.

Controle van de colostrum inname

Hoewel het immuunsysteem van kalveren functioneel is vanaf de geboorte, vindt actieve immuunbescherming pas na enkele weken plaats. De overdracht van passieve immuniteit door colostrum is daarom een ​​essentiële stap, die tijdens de eerste uren van het leven moet plaatsvinden. Een pasgeboren kalf absorbeert via biest antilichamen die worden geacht te beschermen tegen infectieuze agentia verantwoordelijk voor de diarree: nu is het niet ongebruikelijk dat een kalf onvoldoende bescherming tegen deze middelen heeft, hetzij omdat de hoeveelheid colostrum op tijd ingenomen onvoldoende is, ofwel omdat dit colostrum van slechte kwaliteit is. Moeders vaccineren tijdens de zwangerschap tegen de veroorzakers van neonatale diarree verbetert de kwaliteit van het colostrum specifiek tegen deze kiemen.

Hygiënische maatregelen

De hygiëne van het afkalfstal en de huisvesting speelt een belangrijke rol bij de infectiedruk, evenals het samenhokken van kalveren van verschillende leeftijden, waarbij de oudste dieren kiemen kunnen uitscheiden die de jongere waarschijnlijk zullen besmetten. Een goede oplossing bij melkkalveren is het gebruik van individuele boxen voor de eerste levensweken, waardoor een  overmatige verspreiding van ziektekiemen voorkomen kan worden, vooral bij de meest kwetsbare, namelijk de pasgeboren kalveren.

Rantsoen en voedselcontrole

De voeding van moeders, vooral in het laatste derde deel van de dracht, is cruciaal voor de gezondheid van het kalf. De voedingsbalans tussen energie- en stikstofgehalte moet optimaal zijn; speciale aandacht zal ook worden besteed aan suppletie met macro- en sporenelementen en vitaminen.

Aanvullende producten