Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Inflacam 20mg/ml 100 ml en 250 ml

Oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en schapen

INDICATIES :

Rundvee :
Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibiotica therapie, om de klinische symptomen
te verminderen bij rundvee. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren
ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee. Als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie.

Varkens :
Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te
verminderen. Als toegevoegde therapie bij de behandeling van purperale septicaemie en toxinemie (mastitis-metritis-agalactie syndroom) met een geschikte
antibiotica therapie. Paarden : Voor gebruik ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Voor het verlichten van pijn bij koliek.


REGISTRATIENUMMER:
EU/2/11/134/007

Bijsluiter Inflacam 20mg/ml Pdf-bestand.