Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Indoor-X

Indoor-X

WERKZAME STOFFEN/GEHALTEN
Permethrin 0,25%
Tetramethrin 0,05%
Toxicologische groep: Pyrethroïden

VERPAKKING
Aerosol spuitbus à 400 ml.

ALGEMEEN
Indoor-X® doodt onder andere vlooien in de omgeving gedurende 4-6 weken na behandeling. Met Indoor-X® ongediertespray wordt voorkomen dat er een vlooienplaag ontwikkelt door preventief de omgeving
in huis te sprayen, bijvoorbeeld vlak voordat men op vakantie gaat. Indien er al sprake is van een vlooienplaag, dan één keer per maand de omgeving behandelen gedurende drie maanden. Vervolgens vier keer per jaar preventief behandelen. Belangrijk is dat de aanwijzingen op het etiket nauwgezet worden uitgevoerd.

VOORZORGEN
Lees vóór gebruik het etiket volledig! Indoor-X® ongediertespray niet op huisdieren toepassen. Gebruik daarvoor een voor dat doel geregistreerd middel. Zeer licht ontvlambaar. Zeer
vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen in (woon)ruimten, op plaatsen waar kinderen van 0-4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs
toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet toepassen in ruimten die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken. Niet roken tijdens gebruik. Spuitnevel niet inademen. Na toepassing handen wassen. Aanraking met de huid vermijden.
Afval niet in de gootsteen werpen. Afval afvoeren en verwerken als klein chemisch afval. Houder onder druk. Beschermen tegen zon en niet blootstellen aan hogere temperaturen dan 50ºC.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Bevat permethrin en tetramethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Goed schudden voor gebruik. Keukengerei,aquaria en vogelkooien goed afdekken. Aquariumpompen uitschakelen. Niet op planten spuiten. Niet spuiten op gepolitoerde oppervlakten
of kunststof. Vorstvrij bewaren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar kinderen van 0-4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen kunnen door hand-mondcontact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (ook in de weken na de bespuiting, omdat het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam
blijft). Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten die bij bereiding van voedsel worden gebruikt. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.
artikelnummer: 300338/3052201 194 mm x 189 mm
Vlooien (en andere kruipende insecten, zoals kakkerlakken) Houdt of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn.
Behandel alle schuilplaatsen, dus ook achter en onder kasten, koelkast, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling tegen vlooien en vlooienlarven de te behandelen oppervlakken eerst stofzuigen.
Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plaats door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit te grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals kieren en naden, het meegeleverde slangetje. Het middel blijft 4-6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van
de behandeling is geboden.