Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Virbagen Omega

Recombinant Omega interferon afkomstig van katten

 

INDICATIES

Hond :
Vermindert de mortaliteit en klinische symptomen die het gevolg zijn van (de enterogene vorm van)
parvovirosis bij honden vanaf één maand.
Kat :
Behandeling van katten die besmet zijn met het FeLV en/of het FIV, in een niet-kritiek stadium vanaf
9 weken. Tijdens veldonderzoek werd het volgende waargenomen :
- afname van de klinische symptomen tijdens de symptomatische fase (4 maanden)
- afname van de mortaliteit :
• bij anemische katten, verminderde het sterftecijfer van circa 60% op 4, 6, 9 en 12 maanden met
ongeveer 30% na behandeling met interferon.
• bij niet-anemische katten, verminderde het sterftecijfer van circa 50% bij katten die met het FeLV
besmet zijn met 20% na behandeling met interferon. Bij katten die besmet zijn met het FIV, was de
mortaliteit laag (5%) en werd niet beïnvloed door de behandeling.

REGISTRATIENUMMER:
Virbagen Omega 1x10MU EU/2/01/030/004
Virbagen Omega 5x10MU EU/2/01/030/002

Op diergeneeskundig voorschrift. Lees aandachtig de bijsluiter.

Bijsluiter Virbagen Omega Pdf-bestand.