Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

CaniLeish

CaniLeish® lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

INDICATIES:
Voor de actieve immunisatie van Leishmania-negatieve honden vanaf 6 maanden leeftijd ter vermindering van het risico op het ontwikkelen van een actieve infectie en een klinische ziekte na contact met Leishmania infantum. De werkzaamheid van het vaccin is aangetoond bij honden onderworpen aan een meervoudige natuurlijke blootstelling aan parasieten in gebieden met hoge infectiedruk. Begin van de immuniteit: 4 weken na het primaire vaccinatieschema. Duur van de immuniteit: 1 jaar na de laatste (her)vaccinatie.
 

REGISTRATIENUMMER:
EU/2/11/121/003 

Bijsluiter Canileish Pdf-bestand.