Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Speed Leish K

Speed Leish K

Canine leishmaniose is een door vectoren overgedragen aandoening, die wordt overgedragen door een mug (diptera) (Phlebotomus spp. of zandvlieg). Na infectie kan het dier ogenschijnlijk gezond blijven gedurende meerdere maanden of zelfs jaren voordat zich subklinische (proteïnurie, biochemische en hematologische afwijkingen), gevolgd door klinische symptomen (gewichtsverlies, huidaandoeningen, oogaandoeningen, etc.)  voordoen.2

BVT Speed range Canine Leishmaniasis

Afhankelijk van het gebied kan de seroprevalentie bij honden variëren tussen de 0% en 50%. In endemische gebieden (het Middellandse Zeegebied) is 25% tot 30% van de dragerdieren asymptomatisch.3

De immunochromatografische detectie van circulerende anti-Kinesine antilichamen garandeert een optimale sensitiviteit en specificiteit.4

VOORDELEN

  • Speed Leish K detecteert specifiek circulerende antilichamen tegen Leishmania infantum, zelfs wanneer er een lage concentratie aan antigenen is, dankzij het ultrasensitieve Kinesin Capture Complex.
  • Snel en eenvoudig, de Speed  Leish K test bestaat uit één stap die in slechts 20 minuten kan worden uitgevoerd tijdens een consult.
  • Speed Leish K is zeer stabiel en kan gedurende 24 maanden worden bewaard bij kamertemperatuur, tussen de 2 °C en 30 °C.