Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Speed Ehrli

Speed Ehrli

Canine ehrlichiose is een rickettsiale aandoening die veroorzaakt wordt door een infectie van de witte bloedcellen (monocyten en macrofagen) door een bacterie: Ehrlichia canis, die in heel Europa voorkomt.1

Ehrlichiose is een door vectoren overgedragen aandoening die wordt overgedragen door de bruine hondenteek (Rhipicephalus sanguineus), die zowel in warme als vochtige klimaten leeft. In endemische gebieden (het Middellandse Zeegebied) kan de seroprevalentie oplopen tot 20%, afhankelijk van het gebied.2
 
Na een incubatieperiode van 8 tot 20 dagen, doorloopt ehrlichiose drie opeenvolgende fasen: 2,3,4
- Een acute fase die gepaard gaat met een voorbijgaande koorts die de eigenaar vaak niet opmerkt.
- Een subklinische fase die vooral gepaard gaat met hematologische veranderingen: anemie, trombocytopenie, leukopenie, etc.
- Een chronische fase die gepaard gaat met duidelijke apathie met gewichtsverlies, bleke slijmvliezen, stollingsproblemen (epistaxis, puntbloedingen, etc.) en een aanzienlijk inflammatoir ziektebeeld.
De serologische diagnose is daarom van groot belang bij dit polymorfe klinische beeld. 
 

Voordelen

  • Speed Ehrli detecteert antilichamen tijdens de acute infectiefase zodat de diagnose ehrlichiose kan worden gesteld voordat de chronische fase van de ziekte begint.
  • Snel en eenvoudig, de Speed Ehrli test bestaat uit één stap die in slechts 20 minuten kan worden uitgevoerd tijdens een consult.
  • Speed Ehrli is zeer stabiel en kan gedurende 24 maanden worden bewaard bij kamertemperatuur, tussen de 2 °C en 30 °C.