Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Speed Distemper

Speed Distemper

Het Distempervirus wordt overgedragen door inhalatie tijdens direct contact met een dragerdier.2 Na een systemische fase als gevolg van een catarrale ontsteking van de luchtwegen en het maagdarmepitheel, wordt het zenuwstelsel getroffen. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs tot sterfte van het dier.

De incidentie is hoger bij pups en oudere dieren. Ondanks een goed vaccinatieprotocol wordt de aanwezigheid van het virus bevestigd in 30% van de klinische verdenkingen.3

Door het detecteren van virale antigenen kan de test uitgevoerd worden bij pups met colostrale immuniteit. Er treedt geen interferentie op met de maternale antilichamen.

VOORDELEN:

  • Speed Distemper maakt de detectie van een zeer lage virusload mogelijk vanaf het einde van de incubatieperiode.
  • Snel en eenvoudig, de Speed Distemper test kan in slechts 10 minuten worden uitgevoerd tijdens een consult.
  • Speed Distemper is zeer stabiel en kan gedurende 18 maanden worden bewaard bij kamertemperatuur, tussen de 2 °C en 30 °C.