Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Speed Chlam

Speed Chlam

Speed Chlam is een snel, kwalitatief immunoassay voor het opsporen van specifieke
(lipopolysacharide) antigenen van Chlamydia-bacteriën. De test maakt gebruik van
immunochromatografie. Er worden monsters (swabs) genomen uit conjunctiva, orofarynx, cloaca of
cervix, afhankelijk van de diersoort.
Elk monster wordt behandeld met extractievloeistof. Het mengsel wordt op het testapparaatje
opgebracht. In de monsterholte binden de gekleurde deeltjes van het conjugaat zich aan antigenen
van Chlamydia, indien die in het monster aanwezig zijn. De resulterende
conjugaat-antigeencomplexen migreren langs de membraan onder invloed van capillaire werking. Ze
worden ingevangen door specifiek tegen Chlamydia gerichte antistoffen die gebonden zijn aan de
membraan. Door ophoping van gekleurde deeltjes wordt een roze testlijn gevormd. Het mengsel
passeert de strook verder richting het einde van de membraan. Daar vormen de overgebleven
gekleurde deeltjes een roze controlelijn, die de geldigheid van de test bevestigt.