Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Speed Biogram

Speed Biogram

Verschillende micro-organismen kunnen infecties van de huid, de urinewegen of het oor veroorzaken (bacteriën, gisten). Combinaties zijn ook mogelijk. 

Het ‘blinde’ gebruik van antibiotica wordt in verband gebracht met de kans op therapiefalen. Het kan bijdragen aan de selectie van ongevoelige stammen.2,3

Speed Biogram identificeert de ziekteverwekker(s) en houdt rekening met de synergistische en antagonistische effecten van verschillende pathogene agentia, factoren die samenhangen met het geïnfecteerde milieu (een directe test van de antibacteriële gevoeligheid) en de besmetting met micro-organismen op de plaats van infectie (zgn. inoculumeffect), zodat de omstandigheden in vivo zo goed mogelijk worden nagebootst en de juiste antibioticumkeuze wordt gemaakt.4

 

VOORDELEN

  • Speed Biogram is speciaal ontwikkeld voor de diergeneeskunde en kan gebruikt worden voor het gelijktijdig identificeren van bacteriën en het vaststellen van de antibioticumgevoeligheid binnen 24 tot 48 uur.
  • Speed Biogram maakt het mogelijk om direct antibiotica uit te testen op het monster onder bijna identieke kweekomstandigheden als de natuurlijke omstandigheden.
  • Speed Biogram draagt bij aan het ondersteunen van de diagnose en een verantwoorde antibioticumkeuze. Wanneer de resultaten worden toegelicht aan de eigenaar kan het bijdragen aan het verhogen van de therapietrouw.