Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Easotic

Oordruppels voor honden

 
INDICATIES:
Behandeling van acute otitis externa en acute verergering van recidiverende otoitis externa veroorzaakt door gentamicine-gevoelige bacteriën en door
miconazol-gevoelige schimmels, met name Malassezia pachydermatis.

REGISTRATIENUMMER:
EU/2/08/085/001