Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Sebocalm Shampoo

Sebocalm Shampoo

INGREDIENTEN
Spherulieten® - Urea - Glycerol - Chitosanide

EIGENSCHAPPEN
SEBOCALM is een verzorgingsshampoo voor de hygiene voor de normale huid of voor de licht schilferende en vette huid.
Het is een verzachtende hydraterende milde hypoallergene en zeepvrije shampoo met neutrale pH. SEBOCALM bevat
Spherulieten® (microscopisch kleine bolletjes, die de ingrediënten geleidelijk afgeven en daarmee voor een langdurige
werkzaamheid zorgen) en chitosanide (een natuurlijke polymeer die een beschermende film op de huid vormt).

VOOR HONDEN EN KATTEN

GEBRUIK
Goed schudden voor gebruik. Maak de vacht met lauw water goed nat. Verdeel SEBOCALM druppelsgewijs in de vacht en op
de huid en masseer de shampoo door de hele vacht, spoel uit en herhaal de behandeling. Laat bij de tweede wassing de shampoo
gedurende 5-10 minuten inwerken en spoel daarna grondig uit.
De shampoo kan eenmaal per week worden gebruikt; volg het advies van uw dierenarts nauwkeurig op.

VOORZORGEN
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen.

Bevat naast andere gevaarlijke bestanddelen Laurinezuur di-ethanolamide (EC N°204-393-1) en waterige oplossing
van tri-ethanolamine laurylsulfaat (EC N°292-216-9).
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het
inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
BIJ CONTACT MET DE OGEN
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Inhoud/verpakking
afvoeren in overeenstemming met de lokale en nationale vereisten.