Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Shotaflor Bovine

Oplossing voor injectie voor runderen florfenicol

INDICATIES
Ziekten, veroorzaakt door bacteriën, die gevoelig zijn voor florfenicol. Preventieve en therapeutische behandeling van infecties van de
luchtwegen bij rundvee, ten gevolge van Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni. De aanwezigheid van
de ziekte in de kudde dient eerst te worden vastgesteld voordat met een preventieve behandeling wordt begonnen.
 

REGISTRATIENUMMER:
BE-V 363605

Bijsluiter Shotaflor Bovine Pdf-bestand.