Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

BVT Speed V-Diar

BVT Speed V-Diar

Neonatale kalverdiarree is de belangrijkste oorzaak van sterfte en groeiachterstand bij kalveren in de eerste levensmaand. Het is de reden van 25% van de bedrijfsbezoeken(2). 

Vanwege de overeenkomstige symptomen van bacteriële, virale en parasitaire diarree, kan alleen laboratoriumonderzoek duidelijkheid bieden over de veroorzaker. Bovendien zijn er vaak meerdere soorten pathogenen tegelijk aanwezig(3). 

Een exacte diagnose van de veroorzaker maakt het mogelijk om eenbedrijfsspecifiek behandelplan op te zetten en daarnaast de juiste preventieve maatregelen te nemen.

Voordelen

  • Snel, met Speed V-Diar kunnen binnen 15 minuten de veroorzakers van neonatale kalverdiarree worden vastgesteld.
  • Eenvoudig, Speed V-Diar is klaar voor gebruik en de test kan in slechts 30 seconden worden uitgevoerd. De test kan worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek en geeft direct resultaat.