Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

BVT Speed Mam Color

BVT Speed Mam Color

Meer dan 37% van de koeien lijdt ten minste één maal per lactatie aan mastitis. De betrouwbaarheid van het vaststellen van de ziekteverwekker van de mastitis op basis van alleen de klinische symptomen bedraagt slechts 62% .
De bacteriologische diagnose vormt daarom een onmisbare aanvulling op de epidemiologische verdenking. Het zorgt voor een weloverwogen antibioticumkeuze die is afgestemd op de bedrijfssituatie.

Een goed uiergezondheidsmanagement op bedrijven vereist regelmatige, bacteriologische monitoring om zo de juiste profylactische maatregelen te kunnen nemen en het juiste behandelplan op te stellen.

VOORDELEN

  • Speed Mam Color is speciaal ontwikkeld voor de dierenarts en kan gebruikt worden voor het gelijktijdig identificeren van bacteriën en het vaststellen van de antibioticumgevoeligheid binnen 24 tot 48 uur.
  • Speed Mam Color maakt het mogelijk om direct antibiotica uit te testen op het monster onder bijna identieke kweekomstandigheden als die in de uier.
  • Speed Mam Color zorgt voor een beter advies aan de veehouder en leidt tot een verantwoorde antibioticumkeuze.