Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Virbamec Pour-On

INDICATIES
VIRBAMEC Pour-On is geïndiceerd voor de behandeling van maagdarmwormen, longwormen, runderhorzels, mijten en zuigende en bijtende luizen bij
rundvee en niet-melkgevende melkkoeien:
- Maagdarmwormen (volwassen en L4 larvale stadia): Ostertagia ostertagi: (L4, volwassen stadia en in hypobiose) - Haemonchus placei: (L4, volwassen
stadia) - Trichostrongylus axei: (L4, volwassen stadia) - Trichostrongylus colubriformis: (L4, volwassen stadia) - Cooperia spp.: (volwassen) - Cooperia
puntacta: (volwassen) - Cooperia oncophora: (volwassen) - Oesophagostomum radiatum: (L4, volwassen stadia) - Strongyloides papillosus: (volwassen)
- Trichuris spp.: (volwassen)
- Longwormen (volwassen en L4 larvale stadia): Dictyocaulus viviparus
- Runderhorzels (alle parasitaire stadia): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
- Mijten: Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis
- Luizen: Zuigende luizen: Linognathus vituli - Haematopinus eurysternus - Bijtende luizen: Damalinia bovis

VIRBAMEC Pour-On bestrijdt herinfecties met de aanbevolen dosering van 500 μg ivermectine per kg lichaamsgewicht met:
Dictyocaulus viviparus: tot en met 28 dagen - Ostertagia spp.: tot en met 21 dagen - Oesophagostomum radiatum: tot en met 21 dagen - Cooperia
spp.: tot en met 14 dagen - Trichostrongylus axei: tot en met 14 dagen.
Het product helpt ook bij de bestrijding van de schurftmijt Chorioptes bovis, maar dan is de bestrijding mogelijk niet volledig.

VIRBAMEC Pour-On bestrijdt eveneens de kleine koevlieg (Haematobia irritans) gedurende 28 dagen, met een werkzaamheid tot en met 35 dagen na
de behandeling. De werkzaamheid kan tijdelijk variëren bij Haemonchus placei (L4), Cooperia spp, Trichostrongylus axei en Trichostrongylus
colubriformis. Voor een optimale werkzaamheid van VIRBAMEC Pour-On dient het product deel uit te maken van een bestrijdingsprogramma dat
gebaseerd is op de epidemiologie van de betrokken parasieten.

REGISTRATIENUMER:
BE-V 275255

 

Bijsluiter Virbamec PO Pdf-bestand.