Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Tectonik

INSECTICIDE OPLOSSING VOOR UITWENDIG GEBRUIK


SAMENSTELLING:
Permethrine (CAS 52645-53-1)................................ 36 g/l 
Excipient....................................................................ad 1000 ml

EIGENSCHAPPEN:

BIOCIDE:
Productsoort 18 Uitsluitend toegestaan voor de bestrijding van vliegen bij
runderen.

GEBRUIK:

Uitwendige lokale aanwending.
De totale dosis op de ruglijn aanbrengen, van de nek tot de basis van de staart.
Ongeveer een vierde van de dosis steeds op de nek aanbrengen.
Werkingsduur : ten minste 7 weken. Alle dieren van een kudde tegelijk
behandelen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:
- Ontvlambaar.
- Irriterend voor de ogen.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
- Aanraking met de huid en de ogen vermijden.
- Draag geschikte handschoenen.
- Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
- Voorkom lozing in het milieu. Raadpleeg de speciale instructies / veiligheidskaart.
Irriterend
Gevaarlijk voor het milieu

WACHTTIJD VÓÓR HET SLACHTEN:
3 dagen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Voor de bestrijding van vliegen bij runderen.
Dosis : 10 ml voor 100 kg gewicht met maximaal 25 ml/dier, op de rug
aanbrengen. De behandeling herhalen met een interval van 7 à 11 weken.


TOELATINGSNUMMER:
4505 B