Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Therapie

Therapie
De behandeling is erop gericht de darmflora zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren en in eerste instantie bedoelt om het kalf of het rund te genezen. Tegelijkertijd zorgt behandeling ervoor dat de ziekte zich niet verspreidt. Het is belangrijk om op tijd, d.w.z. bij de eerste verschijnselen, te starten met de behandeling. Hoe eerder gestart wordt, des te beter het resultaat.

Behandelen van kalveren met diarree: 
Essentiële maatregelen bij de behandeling van kalveren:
1. Op peil brengen van de vocht- / elektrolytenbalans. De hoeveelheid vocht dient voldoende te zijn voor onderhoud en ter compensatie van verliezen (dit kan bij een kalf van 50 kg oplopen tot 10 liter per dag). Dit kan d.m.v. een elektrolytenmix, zoals Enerlyte Plus en Diaproof Pro. Het is belangrijk het vocht meerdere keren per dag te verstrekken.

 Tijdstip  Melk*  Elektrolyten
 Vroege ochtend  1,5 - 2 liter  
 Halverwege de ochtend    1 - 2 liter
 Begin van de middag  1,5 - 2 liter  
 Halverwege de middag    1 - 2 liter
 Begin van de avond  1,5 - 2 liter  
 Late avond    1,5 - 2 liter

                * Streven is om ten minste 14% van het lichaamsgewicht te geven

2. Eventueel toedienen van antibiotica om secundaire bacteriële infecties te voorkomen
3. Eventueel toedienen van een pijnstiller of darmontspannend middel
4. Verwarm het kalf door het op een rubbermat of in het stro te leggen. Bijverwarmen met een warmtelamp of dekentje voorkomt onderkoeling
5. Bij zeer slappe kalveren die in korte tijd veel vocht verloren hebben kan de toediening van een elektrolyteninfuus door de dierenarts levensreddend zijn.
    De nazorg van een kalf dat een infuus heeft gehad is enorm belangrijk

Bij het optreden van diarree en ter voorkoming van verdere gevolgen voor de rest van de koppel is het altijd goed om de volgende zaken na te faan en waar nodig aan te passen:
• Controleer melkaanmaak en verstrekking
• Reinigen van het voersysteem en zorgen voor optimale hygiëne
• Droog houden van stal en roosters
• Als de weersomstandigheden hierom vragen de stal bijverwarmen
• Eventueel 3x daags voeren